MMPGH

RSVP for मकर संक्रांत

Saturday January 28th 2017 05:00 PM

ICC, Cafe Delhi 205 Mary Street Carnegie PA 15106

Add or Update your RSVP here  


NAMEGUESTS
drsranga@yahoo.com 0
Ragini medakkar 0
Nirmal @kotwal.com 0
Leena.shete@gmail.com 0
1. rahuldeshmukh1983@gmail.com 1
2. hrishikeshjoshi87@gmail.com 1
3. Mswalavalkar@yahoo.com 1
4. Imkirti@gmail.com 1
5. Pandurang Jadhav 1
6. sjat826@yahoo.com 1
7. mihirsamel@gmail.com 2
8. suchetavm@hotmail.com 2
9. sabnis@hotmail.com 2
10. asawari.jadhav@gmail.com 2
11. Usha, Kishor Joshi 2
12. patwardhan.nivedita@gmail.com 2
13. Manali_sane@yahoo.com 2
14. pvkarwande@gmail.com 2
15. vrushjoshi@yahoo.com 2
16. susarch05@yahoo.com 3
17. sushmapol@yahoo.com 3
18. veena_bhide@hotmail.com 3
19. Vinita_belambe@yahoo.com 3
20. vinodmandre2005@gmail.com 3
21. rupali_sb@yahoo.com 4
22. sachin.kulkarni289@gmail.com 4
23. sameerkher@gmail.com 4
24. Jayawant and Meena Palayekar 5
25. Albal, Priti 1
26. Ambe, Ameeta 1
27. Bhende, Shailesh 2
28. Bokil, Shailesh 3
29. Chandwaskar, Vrushali 4
30. Chauk, Shri 6
31. Deoras, Sunil 2
32. Desai, Swapna 1
33. Divekar, Rajesh 5
34. Dixit, Abhijit & Vrushali 4
Dixit, Niranjan and Sudha 0
35. Dongre, Yashodhan 2
36. Fulay, Jyotsna 2
37. Ghate, Vijay 1
38. Ghormade, Soham. 1
39. Godbole, Deepa 1
40. Hattangady, Nitin 3
41. Hegde, Subhash 2
42. Jadhav, Manish 3
43. Joshi, Jui 2
44. Kalore, Gopal 3
45. Kamat, Sonal 2
46. Kaneri, Anup 3
47. Katikar, Kirti 2
48. Kekre, Vandana 2
49. Khedikar, Mangesh 4
50. Lale, Ameya and Dhanashree 2
51. Lovalekar, Tushar and Mita 4
52. Mahajan, Rajendra and Laxmi 4
53. Manohar, Priyadarshan 2
54. Medhekar, Neeraj 2
55. mujumdar, Ratnakar 2
56. Mulherkar, Harshal & Amita 3
57. Nanivadekar, Swatee 2
58. Nemlekar, Swarup 2
59. Pandit, Sunita 4
60. Patkar, Shailesh 3
61. Puranik, Vilas and Vasanti 2
62. Salunkhe, Ashwini 1
Sane, Mahesh 0
63. Sant, Shilpa 4
64. Selokar, Jayesh & Rohini 4
65. Shinde, Neeta 2
66. Shinde, Sushil 2
67. Sonawane, Sarika 4
68. Suryawanshi, Swati 4
69. Telang, Ashwini and Rahul 3
70. Umredkar, Swati 2
71. Vardekar, Hemant 1
72. Velankar, Sachin & Laxmi 4

Total Guest Count : 181


Note: Your name or email address will appear in blue if you have not yet added your contact info to MMPGH eDirectory.
You can share your contact info using MMPGH eDirectory App for iPhone, iPad, Android and Windows Phone,
or if you do not use a smartPhone, you can click here and add or update your contact info